INFO Habitat

Habitat

Wij stellen vast dat soms planten verloren gaan omdat ze niet op de juiste standplaats werden geplant.
Door het invoeren van de habitat, dit is de ideale standplaats voor een welbepaalde plantensoort, willen we een bijdrage leveren om dit te verhelpen of te vermijden. De informatie die we verzameld hebben en u weergeven is afkomstig van Prof. Dr. Josef Sieber.
Wenst u bijvoorbeeld een border aan te leggen op een droge grond, dan kan u een plantenlijst samenstellen uit onze cataloog telkens waar in de kolom habitat “GB1” (GB = gemengde boord, 1 = droog) staat.
Het aanleggen van een kruidlaag of beplanting onder struiken en bomen kan een bossituatie nabootsen, zodat u een keuze kan maken uit planten waarbij “BR” of “B” aangeduid is. U kan dan kiezen uit planten die op droge plaatsen moeten staan “BR1” of “B1”, op een frisse bodem “BR2”-“B2” of op een natte bodem “BR3”-“B3”.
De verklaring van al deze codes vindt u hier net onder.

Habitat-legende-1

Habitat-legende-2