1 Inleiding prairie

De immense prairies, nog bewoond door de Indianen van Noord-Amerika, bestonden hoofdzakelijk uit grassen en ook wat bloeiende vaste planten, die ofwel door blikseminslag of door de oorspronkelijke bewoners gewild in vuur en vlam werden gezet.

De prairie die wij promoten bevat, omdat we het wat kleurrijker willen, in verhouding meer vaste planten dan in de natuurlijke biotoop. Wij hopen dat we u in vuur en vlam kunnen zetten voor deze nieuwe toepassing van vaste planten.

Veel prairieplanten zijn sinds lang bekend in Europa: Helianthus, Rudbeckia, Monarda, Stipa, e.a. maar worden vooralsnog vooral in klassieke borders toegepast.
Door deze nieuwe toepassing van prairiebeplantingen zullen ook nieuwe interessante soorten ons assortiment komen verrijken. We denken daarbij aan: Andropogon, Schizachyrium, Ratibida, Pycnanthemum, en vele andere.
Als wij hier in Europese tuinen en openbaar groen van prairie spreken dan gaat het natuurlijk niet om die onmetelijke Amerikaanse vlakten. Openbaar groen leent zich uitstekend voor deze nieuwe manier van tuinieren. De nieuwe prairietuin komt ook tot zijn recht op een kleinere oppervlakte.
De mogelijkheden voor een prairietuin:
• particuliere tuinen
• bedrijfsterreinen
• steden en gemeenten (openbaar groen)