Vaste planten

Wat zijn vaste planten?

 • Vaste planten zijn kruidachtige planten die meestal 's winters afsterven en ondergronds overwinteren.
 • Ze komen elke lente terug om hun jaarlijkse cyclus van groei, bloei, zaadvorming en bovengronds afsterven te herhalen.
 • Er zijn ook wintergroene vaste planten. 
 • Vaste planten delen we op in 7 groepen :
  • Vivassen : dit zijn de vaste planten die tweezaadlobbig zijn en in behoren tot één van onderstaande groepen. Dit is de grootste groep en bevat zowel wintergroene als niet-wintergroene soorten.
  • Grassen : dit is de groep van de éénzaadlobbigen. Deze groep bevat zowel  wintergroene als niet-wintergroene soorten.
  • Varens : deze groep bevat zowel wintergroen als niet-wintergroene soorten.
  • Kruiden : deze groep bevat zowel wintergroen als niet-wintergroene soorten.
  • Bollen : deze groep bevat enkel niet-wintergroene soorten. Van sept-nov worden ze ook als losse bollen aangeboden (goedkoper).
  • Bamboes : deze kleine groep bevat enkel wintergroene soorten die ruiven doorheen het jaar.
  • Tuinorchideeën : deze kleine groep bevat enkel niet-wintergroene soorten.

Combinatiemogelijkheden

Bomen en heesters vormen het geraamte van de tuin. Vaste planten werken het geheel af en brengen het ganse jaar door kleur in de tuin. Je kan er naar eigen believen mee combineren. Het zoeken naar de ideale kleurencombinaties, rekening houdend met standplaats, habitat, bloeitijd en hoogte is zeer boeiend, en geeft een duidelijke meerwaarde aan jouw borders!

Bekendheid

In de jaren 80 raakte de bekendheid van de vaste planten in een stroomversnelling, een stroomversnelling waarvan het einde nog zeker niet in zicht is. Vaste planten blijven zeer actueel wegens het niet aflatende aanbod van steeds betere en mooiere soorten en variëteiten.
Er bestaan duizenden verschillende soorten vaste planten, waarvan er in onze kwekerij zo'n 2000 werden uitgeselecteerd wegens hun goede eigenschappen.

Toepasbaarheid

We kunnen rustig zeggen dat er nauwelijks een tuin bestaat, die niet geschikt is voor vaste planten. Er is altijd wel een bepaald assortiment dat zich in jouw tuin perfect op zijn plaats zal voelen. (zie onder habitat in catalogus)
Soms is er niet veel nodig om uw grond te verbeteren. Een voorafgaand bodemonderzoek bij de nationale bodemkundige dienst doet wonderen !

---> Website bodemkundige dienst

Planttijd

We kunnen zowel in de herfst als in de lente planten. Eigenlijk kan dat het ganse jaar door, wegens containerteelt.
Plant je in de herfst, dan beschik je over het volledige aanbod en de planten zullen in de volgende zomermaanden een voorsprong tonen ten opzichte van deze die in de lente werden geplant. Vorstgevoelige vaste planten vormen een uitzondering; deze worden het best in de lente geplant. (zie catalogus)

Plant je in de lente, dan kunnen er reeds enkele soorten uitverkocht zijn tijdens de vorige herfst, maar heb je niet het nadeel van de winter die zeer snel na de planting volgt.

Onderhoud

Vaste planten vragen regelmatig onderhoud. Als je het onkruid goed bestrijdt tot de planten zijn dichtgegroeid, dan heb je hier later niet meer zoveel last van. Bij de keuze van ons assortiment hebben we sterk rekening gehouden met de sterkte van de plant en hun ziektebestendigheid. Voorts komt het erop neer bepaalde soorten te steunen, uitgebloeide bloemen te verwijderen, een zomersnoei bij sommige soorten en een lentesnoeibeurt toe te passen. Bemesting mag niet worden vergeten. Regelmatig eens de grond harken bij zonnig weer, om zodoende onkruid te bestrijden en de grond te verluchten en te gieten bij extreme droogte behoren ook tot het normale onderhoud.

Winterhardheid

<br>Epimedium 'Fronleiten'<br> een voorbeeld van een zeer sterke schaduwplant


Epimedium 'Fronleiten'
een voorbeeld van een zeer sterke schaduwplant

De factor winterhardheid wordt bepaald door het oorspronkelijke klimaat waar de soort vandaan komt. De vorstgevoelige planten worden in onze papieren catalogus aangeduid met ^.
Een belangrijke factor die meespeelt in de overwintering van vaste planten is de drainering van de grond. Op slecht doorlatende grond sterven de vaste planten 's winters niet van de kou maar van de nattigheid.

Eigenschappen

De voornaamste eigenschappen van vaste planten zijn:

 • bloeitijd van 3 à 4 weken tot vele maanden
 • oneindig veel combinatiemogelijkheden
 • jaarrond bloei in de tuin indien goed gecombineerd
 • verscheidenheid aan bladvormen en -kleuren
 • verschillende bloemvormen en -kleuren
 • groeivorm en sierlijkheid
 • bodembedekkende eigenschappen
 • zowel geschikt voor zon, half-zon, half-schaduw als schaduw
 • wintergroene karakter van sommige soorten
 • zeer gemakkelijk te herschikken en te herplanten
 • voor élke grondsoort en standplaats is er een aanbod
 • regelmatig wijzigend assortiment

Nieuwe soorten

Elk jaar wordt ons assortiment nog meer verrijkt met een massa nieuwe veelbelovende soorten en variëteiten. Het zijn slechts soorten die een meerwaarde toekennen aan ons assortiment. Ze hebben zich in verschillende showborders en proefvelden reeds zeer goed bewezen. Deze soorten en variëteiten hebben zeer veel goede eigenschappen met zich meegekregen en maken sommige reeds bestaande soorten overbodig! Sommige van deze oudere variëteiten verdwijnen dan vanzelf na enkele jaren uit ons aanbod.

Nieuwe eigen selecties [J.S.]

Vader Jan besteedt meer en meer van z'n tijd aan het selecteren van vele nieuwe soorten op een uitmuntende tuinwaarde. Je kan ze in de catalogus en website aangeduid zien staan als [J.S.].
De moeite waard !